20 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದ Chicken Urval - Fish Tandoori | Hotel Swadesh Heritage Udupi | ಖಾದ್ಯ ಖಜಾನೆ
Wed, 06 Oct 2021
8 Views

ಉಡುಪಿಯ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ Hotel Swadesh Heritage ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ Fish ...