25 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಡಿದ್ದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಈ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗುತ್ತಿದೆ | Oil for Psoriasis
Wed, 06 Oct 2021
9 Views

SwadeshMedia #Psoriasis #Hemababu Please Subscribe and join Our Channel and Support to our work thanks. Swadesh Media 2.0 ...